Obanın Başı Olan Kimse bulmaca cevabı

Obanın Başı Olan Kimse bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Obanın Başı Olan Kimse bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Obanın Başı Olan Kimse nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Obanın Başı Olan Kimse bulmacada cevabı Obabaşı

Bulmaca kelimeleri

 • Obanın Başı Olan Kimse bulmacada nedir? Obabaşı
 • Obanın Başı Olan Kimse cevabı Obabaşı
 • Bulmaca soruları Obanın Başı Olan Kimse
 • Obanın Başı Olan Kimse bulmaca anlamı nedir? Obabaşı
 • Çengel bulmacada Obanın Başı Olan Kimse

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Olağandan Daha Hacimli, Olağanı Aşan Büyüklüğü Olan bulmaca cevabı İri
 • Derecesi Olmayan Asker, Er bulmaca cevabı Nefer
 • İki Çeneklilerden, 30 M Ye Kadar Uzayabilen, Gövdesi Kalın, Uzun Ömürlü, Geniş Yapraklı Bir Ağaç (Platanus) bulmaca cevabı Çınar
 • Sembol Durumuna Getirmek bulmaca cevabı Simgelemek
 • Silâhlı Soygun Yapan Kimse, Eşkıya, Şaki bulmaca cevabı Haydut
 • Kendisine Önemli Bir Miras Kalan, Mirasa Konan (Kimse) bulmaca cevabı Mirasyedi
 • Asalak bulmaca cevabı Parazit
 • Bilinçaltı bulmaca cevabı Şuuraltı
 • Gereç, Materyal bulmaca cevabı Malzeme
 • Temizlik, Temiz Olma bulmaca cevabı Taharet
 • Hoşa Giden Veya Çekici Bir Şeyin Elde Edilmesinden, Düşünülmesinden Doğan Hoş Duygu, Haz bulmaca cevabı Zevk
 • Kıvanç Duyarak, Kıvançla bulmaca cevabı Memnuniyetle
 • Kalın Değnek bulmaca cevabı Sopa
 • Konuşanın Temel Olarak Aldığı Bir Şeyden Daha Uzak Olan Yer Veya Şey, Mavera bulmaca cevabı Öte
 • Parası Olmayan, Züğürt bulmaca cevabı Meteliksiz
 • Ayak Yolu, Abdesthane bulmaca cevabı Memişhane
 • Her Beyti Ayrı Uyaklı Bir Divan Edebiyatı Nazım Biçimi bulmaca cevabı Mesnevi
 • İleri Gelen, Para Veya Makam Sahibi Kimseler İçin Alay Yollu Söylenir bulmaca cevabı Kodaman
 • Arkası Yere Gelecek Biçimde bulmaca cevabı Arkaüstü
 • Erosçuluk bulmaca cevabı Erotizm
 • Zeytingillerden, Akdeniz Ülkelerinde Yetişen, 10-20 M Yüksekliğinde, Dalları Dikensiz, Yaprakları Karşılıklı, Küçük Ve Gümüş Renginde, Uzun Ömürlü Bir Ağaç (Olea Europaea) bulmaca cevabı Zeytin
 • Odun Kesme Ve Satma İşi bulmaca cevabı Odunculuk
 • Yayı Olan bulmaca cevabı Yaylı
 • Doğadan Elde Edilen, Üretilen Yararlı Şey, Mahsul bulmaca cevabı Ürün
 • Tarikat Kurucusuna, Bir Tarikatta En Yüksek Dereceye Ulaşmış Olan Kimseye, Tarikat Büyüklerine Veya Tarikat Kollarından Birinin Başında Bulunan Kimseye Verilen Ad bulmaca cevabı Şeyh
 • Petrol, Benzin Gibi Akaryakıt Ürünleriyle, Sanayi İle İlgili Yağ, Şarap Vb. Sıvı Maddeleri Taşıyan Gemi Veya Kamyon bulmaca cevabı Tanker
 • Tecrübesi Olan, Görmüş Geçirmiş bulmaca cevabı Tecrübeli
 • Dolaşma bulmaca cevabı Tur
 • Dekor Yapma İşi bulmaca cevabı Dekorasyon
 • Uzay bulmaca cevabı Feza
 • Bahtı Olan, Bahtlı, Talihli, Mutlu bulmaca cevabı Bahtiyar
 • Oynamasını Sağlamak bulmaca cevabı Oynatmak
 • İçi Su Veya Hava Dolu Ufak Kabartı Veya Kürecik bulmaca cevabı Kabarcık
 • Hemen Kavranamayan, Çözümü Güç Olan, Karmaşık bulmaca cevabı Kompleks

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Recent Posts

Unutulmamak bulmaca cevabı

Unutulmamak bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz…

1 saat ago

Tırnak boyası bulmaca cevabı

Tırnak boyası bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca…

1 saat ago

ileriyi görmek bulmaca cevabı

ileriyi görmek bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca…

1 saat ago

öne eğilme bulmaca cevabı

öne eğilme bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca…

1 saat ago

Kıtlık yılı bulmaca cevabı

Kıtlık yılı bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca…

2 saat ago

Sagu bulmaca cevabı

Sagu bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz…

2 saat ago