VERİSMO Nedir? Ne demektir?

0

VERİSMO bulmaca anlamı nedir?

Bulmacada VERİSMO nedir? Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca, Altıgen Çengel Bulmaca, Sudoku Bulmaca, Sözcük Avı Bulmaca, Sarmal bulmaca, Çiftli sarmal bulmaca, Altıgen çengel bulmaca, Altıgen sözcük avı bulmaca, Kelime yerleştirmece bulmaca, Yapboz bulmaca, Labirent bulmaca, Kelime şifre bulmaca, Mozaik bulmaca, Altıgen bulmaca, Lekare bulmaca, Resimli kelime bulmaca, İngilizce crossword bulmaca gibi sorularda karşılaşacağınız VERİSMO bulmaca sorusunun cevabı nedir?

VERİSMO nedir? VERİSMO ne anlama gelmektedir?

VERİSMO bulmaca sorusunun açıklaması Gündelik gerçeğin ve toplumsal sorunların sergilenmesine dayanan İtalyan edebiyat ve sanat akımı

Sözlük Arama kelimeleri

  • VERİSMO nedir? Gündelik gerçeğin ve toplumsal sorunların sergilenmesine dayanan İtalyan edebiyat ve sanat akımı
  • Bulmacada VERİSMO
  • Bulmaca Sözlüğü VERİSMO
  • VERİSMO tanımı Gündelik gerçeğin ve toplumsal sorunların sergilenmesine dayanan İtalyan edebiyat ve sanat akımı
  • Bulmaca soruları VERİSMO
  • VERİSMO bulmaca anlamı nedir? Gündelik gerçeğin ve toplumsal sorunların sergilenmesine dayanan İtalyan edebiyat ve sanat akımı
  • VERİSMO ne anlama gelmektedir?
  • Kare bulmacada VERİSMO 7 harfli
  • Çengel bulmacada VERİSMO

Yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta bulunan ana sereni ve bu serene bağlanan yelken cevabı TRİNKETA

Eski dilde elbise, çamaşır cevabı CAME

Geminin baştan ikinci direği. Birden fazla direkli gemilerdeki en yüksek direk cevabı GRANDİ

Türk müziğinde bir makam cevabı SULTANİBUSELİK

Ayak bakımı cevabı PEDİKÜR

Sekizinci ve on birinci yüzyıl arasında Türkistanda, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda yaşamış bir kavim. 6. ve 7. Yüzyıllar arasında Karadenizin kuzeyindeki bozkırlara egemen olan Türk kökenli göçebe halk cevabı PEÇENEKLER

Milattan sonra 1nci yüzyılın ortalarında Romanın en önde gelen düşünce adamı olan ünlü filozof ve hatip cevabı SENECA

Doğu Anadolunun Irak sınırı yakınında yüksek bir dağ cevabı SAT

Geceyi geçirmek için bir yere gitme cevabı YATI

Ankarada Anıtkabirin bulunduğu tepenin eski adı cevabı RASATTEPE

Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş cevabı DİYAGONAL

Ben sana mecburum diyen ünlü şairimiz cevabı ATTİLAİLHAN

Gülünç derecede dar ve kısa giyinmiş olan. Yersiz ve zamansız davranışları olan kimse cevabı ZİBİDİ

Silindir biçiminde taş, lök taşı cevabı KALTABAN

Leave A Reply