Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi bulmaca cevabı

0

Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi bulmacada cevabı Deniz

Bulmaca kelimeleri

 • Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi bulmacada nedir? Deniz
 • Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi cevabı Deniz
 • Bulmaca soruları Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi
 • Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi bulmaca anlamı nedir? Deniz
 • Çengel bulmacada Yer Kabuğunun Çukur Bölümlerini Kaplayan, Birbiriyle Bağlantılı, Tuzlu Su Kütlesi

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir Binicinin Yabanî At Veya Öküz Üzerinde Durabilmesine Dayanan Amerikan Oyunu bulmaca cevabı Rodeo
 • Adem, Şit Ve İdris Ten Sonra Gelen Dördüncü Peygamber bulmaca cevabı Nuh
 • Çevrilme, Katlanma, Bükülme bulmaca cevabı Devrim
 • Görkem, Gösteriş, Şatafat, İhtişam bulmaca cevabı Debdebe
 • Çelişkili Ve Tutarsız İki Cümleyi Birbirine Bağlamaya Yarar, Amma bulmaca cevabı Ama
 • Bir Öğrencinin Öğrenimini Yapması Veya Bir Kimsenin Bilgi Ve Görgüsünü Artırması İçin Belli Bir Süre Devlet Veya Özel Kuruluşlarca, Ödenen Aylık Para bulmaca cevabı Burs
 • Çalan (Kimse), Uğru bulmaca cevabı Hırsız
 • İnsan Ve Memeli Hayvanlarda Göbek Bağının Düşmesinden Sonra Karnın Ortasında Bulunan Çukurluk bulmaca cevabı Göbek
 • Belli Zamanlarda, Belli Yerlerde Ticarî Mal Sergilemek Amacıyla Açılan Büyük Sergi bulmaca cevabı Fuar
 • Yürümek İşini Yaptırmak, Yürümesini Sağlamak bulmaca cevabı Yürütmek
 • Hava İle İlgili, Havada Bulunan bulmaca cevabı Havai
 • Kutuya Yerleştirmek, Kutuya Koymak bulmaca cevabı Kutulamak
 • Parası Olmayan, Züğürt bulmaca cevabı Meteliksiz
 • Kuruluş, Kurum (I) bulmaca cevabı Müessese
 • Bir Görevin Yolunda Yürütülüp Yürütülmediğini Anlamak İçin Yapılan Araştırma, Denetleme, Denetim, Bakı bulmaca cevabı Teftiş
 • Bir Organ Veya Dokudaki Hücrelerin Düzensiz Olarak Bölünüp Çoğalmasıyla Beliren Kötü Ur, İncitmebeni bulmaca cevabı Kanser
 • Bilim, Teknik Ve Kültürün, Değişik Dallarında Özel Öğrenim Görmüş (Kimse), Aydın, Münevver bulmaca cevabı Entelektüel
 • Acıyarak Ve Koruyarak Sevme, Sevecenlik bulmaca cevabı Şefkat
 • Duyumu Olmayan bulmaca cevabı Duyumsuz
 • Ciddî Sayılan Bir Eserin Bir Bölümü Veya Bütününü Alaya Alarak, Biçimini Bozmadan Ona Bambaşka Bir Öz Vererek Biçimle Öz Arasındaki Bu Ayrılıktan Gülünç Etki Çıkaran Tür bulmaca cevabı Parodi
 • Omurgalı Veya Omurgasız Hayvanlarda Boyundan Kuyruk Sokumuna Kadar Uzanan Üst Bölüm bulmaca cevabı Sırt
 • Aynı Konu, Aynı Kimse, Aynı İşle İlgili Belgeler Bütünü bulmaca cevabı Dosya
 • Belli Bir Varlık Kazanmak, Ortaya Çıkmak, Meydana Gelmek, Teşekkül Etmek, Tekevvün Etmek bulmaca cevabı Oluşmak
 • Bayat Duruma Gelmek, Tazeliğini Yitirmek bulmaca cevabı Bayatlamak
 • Tehlikeli Veya Kötü Bir Durumu Atlatmak bulmaca cevabı Kurtulmak
 • Yangın Bombalarının Doldurulmasında Kullanılan, Alüminyum Veya Sodyum Palmitatla Kıvamlaştırılmış Madde bulmaca cevabı Napalm
 • Bir Şeyin, Bir Olayın Yol Açtığı Çıkar Kaybı Veya Olumsuz, Kötü Sonuç, Dokunca, Ziyan, Mazarrat bulmaca cevabı Zarar
 • Öğrencilerin Veya Bir İşe Girmek İsteyenlerin Bilgi Derecesini Anlamak İçin Yapılan Yoklama, İmtihan, Test bulmaca cevabı Sınav
 • Şen, Güzel, Fettan (Genç Kadın) bulmaca cevabı Yosma
 • Toptan Satış Yapan Tüccar bulmaca cevabı Toptancı
 • Pantolon Diken Terzi bulmaca cevabı Pantoloncu
 • İçi Misket Dolu Top Mermisi bulmaca cevabı Şarapnel
 • Bir Ülkenin Ürettiği Malları Başka Bir Ülkeye Veya Ülkelere Satması, Dış Satım bulmaca cevabı İhracat
 • Erkek Çocuk bulmaca cevabı Oğlan

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply