Tenis Oyuncusu bulmaca cevabı

0

Tenis Oyuncusu bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Tenis Oyuncusu bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Tenis Oyuncusu nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Tenis Oyuncusu bulmacada cevabı Tenisçi

Bulmaca kelimeleri

 • Tenis Oyuncusu bulmacada nedir? Tenisçi
 • Tenis Oyuncusu cevabı Tenisçi
 • Bulmaca soruları Tenis Oyuncusu
 • Tenis Oyuncusu bulmaca anlamı nedir? Tenisçi
 • Çengel bulmacada Tenis Oyuncusu

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Geçinmek İçin Gerekli Olan Şeylerin Bütünü, Geçimlik bulmaca cevabı Nafaka
 • Monoton Duruma Gelmek bulmaca cevabı Monotonlaşmak
 • Ölüm bulmaca cevabı Mevt
 • Sezer Gibi Olmak, Sezmek bulmaca cevabı Sezinlemek
 • Hakka Uygun, Doğru, Yerinde bulmaca cevabı Haklı
 • Vücudu Çevikleştirmek Ve Güçlendirmek İçin Yapılan Alıştırmaların Tümü, İdman, Kültürfizik bulmaca cevabı Jimnastik
 • Kutsal Ülküler Uğruna Savaşan (Kimse), Alp Eren bulmaca cevabı Mücahit
 • Millî Veya Dinî Bakımdan Önemi Olan Ve Kutlanan Gün Veya Günler bulmaca cevabı Bayram
 • Düzensiz Çete bulmaca cevabı Gerilla
 • Yaptığı Bir İşin Veya Davranışın Olumsuz Sonucunu Görerek Üzülen, Nadim bulmaca cevabı Pişman
 • Boyalı Karton, Kumaş, Plâstikten Yapılmış Olan Ve Başkalarınca Tanınmamış Olmak İçin Yüze Geçirilerek Kullanılan Yapma Yüz bulmaca cevabı Maske
 • Başka, Diğer bulmaca cevabı Gayri
 • Deriye Sürülerek Kullanılan, İçinde Birçok Etkili Madde Bulunan, Yumuşak Ve Koyu Kıvamda, Yağlı Veya Yağsız İlâç bulmaca cevabı Merhem
 • Başkalarına Karşı Saygılı Davranan bulmaca cevabı Nazik
 • Bunamış Olan (Kimse), Ateh Getirmiş Olan (Kimse), Matuh bulmaca cevabı Bunak
 • Bir Sayfa Üzerinde Yan Yana Dizilmiş Kelimeler bulmaca cevabı Satır
 • Bağlı Olarak Doğrudan Doğruya Olmayarak bulmaca cevabı Dolayısıyla
 • Yüz Ar (10.000m²) Değerinde Yüzey Ölçü Birimi (Ha) bulmaca cevabı Hektar
 • Gizlerle, Sırlarla Örtülü, Esrarlı bulmaca cevabı Esrarengiz
 • Birbirinin Tıpkısı Olan Yazılı Şeylerin Her Biri bulmaca cevabı Nüsha
 • Kopmasını Sağlamak, Kopmasına Yol Açmak bulmaca cevabı Koparmak
 • Posta İle Gönderilen Maddelerin Kabul Edildiği, Postaya Verilmiş Maddelerin Ayrım Ve Dağıtımının Yapıldığı Kamu Hizmeti Yapısı bulmaca cevabı Postahane
 • Ateşçi bulmaca cevabı Ocakçı
 • Uykuda Veya Bir Hastalığın Verdiği Dalgınlık Sırasında Anlamsız, Tutarsız Sözler Söylemek bulmaca cevabı Sayıklamak
 • Sonra, Arkadan, Ardı Sıra bulmaca cevabı Müteakiben
 • (Hava İçin) Az Soğuk, Ilık İle Soğuk Arası bulmaca cevabı Serin
 • Başlıca Görevi Yasama, Devlet Bütçesini Çıkarma, Hükûmeti Denetleme Olan Ve Üyeleri Halk Oyu İle Belirli Bir Süre İçin Seçilen Meclis Veya Meclisler bulmaca cevabı Parlamento
 • Bir Veya İki Çalgı İçin Yazılmış, Üç Veya Dört Bölümden Oluşan Müzik Eseri bulmaca cevabı Sonat
 • Kentlileşmiş, Kırsallıktan Kurtulmuş, Uygar bulmaca cevabı Medeni
 • Kendini Gurbette Veya Kimsesiz Gibi Düşünerek İçlenmek bulmaca cevabı Garipsemek
 • İnsan, Hayvan Ve Bitkilerin Dişiyi Dölleyecek Cinsten Olanı bulmaca cevabı Erkek
 • Havayı Veya Sıvıları Emmeye Veya İtmeye Yarayan Alet bulmaca cevabı Şırınga
 • Çok, Daha Çok, Daha Fazla bulmaca cevabı Ziyade
 • Bulaşıcı Hastalıklara Yol Açan Mikrop bulmaca cevabı Virüs

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply