Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak bulmaca cevabı

0

Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak bulmacada cevabı Yaralamak

Bulmaca kelimeleri

 • Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak bulmacada nedir? Yaralamak
 • Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak cevabı Yaralamak
 • Bulmaca soruları Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak
 • Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak bulmaca anlamı nedir? Yaralamak
 • Çengel bulmacada Silâh Gibi Bir Araçla Yara Açmak

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Atom Numarası 92, Atom Ağırlığı 238,03 Olan, 1800°C Ye Doğru Eriyen, 18,7 Yoğunluğunda.Demir Görünüşünde Bir Element. Kısaltması U bulmaca cevabı Uranyum
 • (Kapı, Pencere Kanadı İçin) Mandalla Tutturmak bulmaca cevabı Mandallamak
 • Tatmin Eden, Tatmin Edici Özellikte Olan, Uygun, Doyurucu bulmaca cevabı Tatminkar
 • Yakın Ve Belirli Bir Yeri Gösterir bulmaca cevabı Şuracık
 • Öğütülmüş Susamın Koyu Sıvı Durumu bulmaca cevabı Tahin
 • Küçük Tane bulmaca cevabı Tanecik
 • Tasarlama, Bir Şeyi Sözle Veya Yazıyla Anlatma, Göz Önünde Canlandırma, Betimleme bulmaca cevabı Tasvir
 • Çekiştirerek Veya Isırarak Parçalamak, Gagalamak bulmaca cevabı Didiklemek
 • Bir Tanesi bulmaca cevabı Biri
 • Ortaya Koyma, Gösterme, Meydana Çıkarma bulmaca cevabı İbraz
 • Müzikçi, Müzik Sanatçısı bulmaca cevabı Müzisyen
 • Seviyesi Düşük, Bayağı (Kadın) bulmaca cevabı Şırfıntı
 • Bir Şeyi Ortalığa Dağıtmak, Dökmek bulmaca cevabı Saçmak
 • Eğilmek bulmaca cevabı Meyletmek
 • Yanlış, Kötü Davranışlardan Sakınmayı Sağlayan Olgu Veya Bu Gibi Olgulardan Alınması Gereken Sonuç, Ders bulmaca cevabı İbret
 • Hükümdar Ailesinden Olan Erkeklere Verilen Unvan bulmaca cevabı Prens
 • Çiçek, Dal Ve Yapraklarla Yapılmış Halka bulmaca cevabı Çelenk
 • Soruşturma bulmaca cevabı Tahkik
 • Kana Al Rengini Veren, Çekirdeksiz, Yuvarlak, Küçük Hücre, Eritrosit bulmaca cevabı Alyuvar
 • Paranoya İle İlgili bulmaca cevabı Paranoyak
 • Bazı Canlıların Birtakım Yiyeceklere, İlâçlara, Toz, Koku Gibi Nesnelere Karşı Hastalık Derecesinde Gösterdikleri Aşırı Tepki bulmaca cevabı Alerji
 • Çevre Etkileriyle Köklü Olarak Değiştirilemediğine İnanılan Özelliklerin, Döllenme Sırasında, Dişi Ve Erkeğin Kromozomları Yoluyla Bir Kuşaktan Ötekine Geçmesi, Soya Çekim, İrsiyet, Veraset bulmaca cevabı Kalıtım
 • Mevcut, Evrende Veya Düşüncede Yer Alan, Yok Karşıtı bulmaca cevabı Var
 • Tül bulmaca cevabı Gaz
 • Ruh Bilimci bulmaca cevabı Psikolog
 • Vakit Geçirme, Eğlenme, Oyalanma Gibi Amaçlarla Bir Şeyle Uğraşmak bulmaca cevabı Oynamak
 • Eğilmek bulmaca cevabı Meyletmek
 • Ötede Bulunan, Diğeri, Başkası bulmaca cevabı Ötekisi
 • Örnek bulmaca cevabı Numune
 • Doğru, Düz Olmayan, Bir Noktasında Yön Değiştiren, Çarpık, İğri bulmaca cevabı Eğri
 • Güncel Duruma Getirmek bulmaca cevabı Güncellemek
 • Enlice Bir Şeyle Vurulduğunda Çıkan Sesi Anlatır bulmaca cevabı Şak
 • Dürülerek Boru Biçimi Verilmiş Deri Veya Kâğıt Tomar bulmaca cevabı Rulo
 • Dayanıklı, Kolay Bozulmaz, Yıkılmaz bulmaca cevabı Sağlam

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply