Madem bulmaca cevabı

0

Madem bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Madem bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Madem nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Madem bulmacada cevabı Mademki

Bulmaca kelimeleri

 • Madem bulmacada nedir? Mademki
 • Madem cevabı Mademki
 • Bulmaca soruları Madem
 • Madem bulmaca anlamı nedir? Mademki
 • Çengel bulmacada Madem

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Üniversitenin Tüzel Kişiliğini Temsil Eden, Yönetimden, Öğretimin Düzenli Yürütülmesinden Sorumlu Kimse bulmaca cevabı Rektör
 • Yer Kabuğunun Çıkıntılı, Yüksek, Eğimli Yamaçlarıyla Çevresine Hâkim Ve Oldukça Geniş Bir Alana Yayılan Bölümlerine Verilen Ad bulmaca cevabı Dağ
 • Belirli Şartlar Ve Düzene Göre Yapılması Öngörülen İşlemlerin Bütünü bulmaca cevabı Program
 • Tek Bir Noktaya Doğru Yönelen (Işınlar, Çizgiler) bulmaca cevabı Yakınsak
 • Kalın Sopa, Değnek bulmaca cevabı Matrak
 • Bayan Müdür, Bayan Yönetmen bulmaca cevabı Müdire
 • Organizmada Birtakım Değişikliklerin Ortaya Çıkmasıyla Fizyoloji Görevlerinin Bozulması Durumu, Sayrılık, Maraz, Esenlik Karşıtı bulmaca cevabı Hastalık
 • Azotun Başka Bir Adı bulmaca cevabı Nitrojen
 • Genellikle Sabahları Ve İkindi Üstü Yenilen Hafif Yemek bulmaca cevabı Kahvaltı
 • Sonuca Ulaştırılmak, Sonuca Bağlanmak, Bitirilmek, Neticelenmek, İntaç Edilmek bulmaca cevabı Sonuçlanmak
 • Uzay bulmaca cevabı Feza
 • Bir Şey Haber Vermek, Bir Şey Sormak Veya İstemek İçin, Birine Çoğunlukla Posta Yoluyla Gönderilen, Zarfa Konulmuş Yazılı Kâğıt, Name bulmaca cevabı Mektup
 • Köle Durumuna Gelmek bulmaca cevabı Köleleşmek
 • Bir Olayda Birbiri Ardınca Görülen, Bir İşte Birbiri Ardınca Beliren, Gelişen Değişik Durumların Her Biri, Aşama, Safha, Merhale, Faz bulmaca cevabı Evre
 • Bel Kemiğinin, Göğüs Kemiğinin Eğrilmesi Veya Raşitizm Sonucu Sırtta Ve Göğüste Oluşan Tümsek bulmaca cevabı Kambur
 • Şişirilip Kurutulmuş Bağırsak İçine Baharlı Et Kıyması Doldurularak Yapılan Bir Tür Yiyecek bulmaca cevabı Sucuk
 • Zambakgillerden, Soğanla Üretilen, 15-20 Cm Yükseklikte, Çiçekleri Kuvvetli Kokulu Ve Türlü Renkli Çok Yıllık Bir Süs Bitkisi (Hyacinthus Orientalis) bulmaca cevabı Sümbül
 • Önem Veya Değer Bakımından Gitgide Yükselen Bir Sıra Basamakların Her Biri, Rütbe, Mertebe, Paye bulmaca cevabı Aşama
 • Değerinden Çok Aşağı Bir Fiyatla Alınan Veya Alınabilecek Olan (Şey) bulmaca cevabı Kelepir
 • Ödevli bulmaca cevabı Vazifeli
 • Keçi Yolu, Çığır bulmaca cevabı Patika
 • Madenî Para bulmaca cevabı Sikke
 • Hayvan Kesilen Yer, Kesim Evi, Kanara,Salhane bulmaca cevabı Mezbaha
 • Önemli Bir Olayı Veya Büyük Bir Kişinin Gelecek Kuşaklarca Tarih Boyunca Anılması İçin Yapılan, Göze Çarpacak Büyüklükte, Sembol Niteliğinde Yapı, Abide bulmaca cevabı Anıt
 • Taramak İşi Yapılmak bulmaca cevabı Taranmak
 • Eski Çağlardan Kalma Eser Veya Tarihî Değeri Olan Eski Eşya bulmaca cevabı Antika
 • Engerekgillerden, Başı Üç Köşeli, Rengi Kara Veya Karaya Yakın, Taşlık Ve Güneşli Yerlerde Yaşayan, Zehirli Bir Yılan (Vipera Aspis) bulmaca cevabı Engerek
 • Görünmemesini Sağlamak, Maske İle Örtmek, Alalamak, Kamufle Etmek bulmaca cevabı Maskelemek
 • Savaşta Veya Tehlikeli Bir Durumda Yararlık Gösteren Kimse, Alp, Yiğit bulmaca cevabı Kahraman
 • Suçu İşlerken, Cürmümeşhut bulmaca cevabı Suçüstü
 • (Meyveler İçin) Yenecek Duruma Gelmiş bulmaca cevabı Olgun
 • Temiz Hava Alması Sağlanmak, Havası Değiştirilmek bulmaca cevabı Havalanmak
 • Böbreklerde Kandan Süzülerek İdrar Yollarıyla Dışarıya Atılan Sıvı, Sidik bulmaca cevabı İdrar
 • Kötülük Veya Yıpratma Amacıyla, Bir Kimseye Karşı Doğrudan Doğruya Silâhlı Veya Silâhsız Bir Eylemde Bulunma, Hücum, Taarruz, Tecavüz bulmaca cevabı Saldırı

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply