Karışmak İşini Yaptırmak bulmaca cevabı

0

Karışmak İşini Yaptırmak bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Karışmak İşini Yaptırmak bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Karışmak İşini Yaptırmak nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Karışmak İşini Yaptırmak bulmacada cevabı Karıştırmak

Bulmaca kelimeleri

 • Karışmak İşini Yaptırmak bulmacada nedir? Karıştırmak
 • Karışmak İşini Yaptırmak cevabı Karıştırmak
 • Bulmaca soruları Karışmak İşini Yaptırmak
 • Karışmak İşini Yaptırmak bulmaca anlamı nedir? Karıştırmak
 • Çengel bulmacada Karışmak İşini Yaptırmak

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Birbirine Uyma, Uygun Gelme bulmaca cevabı Tevafuk
 • Bir Yana Doğru Yönelme, Yüzünü Çevirme bulmaca cevabı Teveccüh
 • İyi Olma Durumu, Salâh bulmaca cevabı İyilik
 • Tren İstasyonlarında Tren Yolu Boyunca Uzanan, İnilip Binilen, Yüksekçe Döşeme bulmaca cevabı Peron
 • (Su İçin) Bol Bol Akarak Ses Çıkarmak bulmaca cevabı Şarıldamak
 • İki Çeneklilerden, 30 M Ye Kadar Uzayabilen, Gövdesi Kalın, Uzun Ömürlü, Geniş Yapraklı Bir Ağaç (Platanus) bulmaca cevabı Çınar
 • Bir Şeyi İnceleyebilmek İçin, Enlemesine Veya Boylamasına Kesildiğinde Ortaya Çıkan Yüzey bulmaca cevabı Kesit
 • Çok Küçük Bir Nesnenin, Su Damlasının Yere Veya Herhangi Bir Şey Üzerine Düşmesiyle Çıkan Hafif Ses bulmaca cevabı Pıt
 • Beğenme, Beğenip Belirtme, Değer Verme bulmaca cevabı Takdir
 • Herhangi Bir Bilim Dalında Yazılmış Olan Yazı Veya Eserlerin Bütünü bulmaca cevabı Literatür
 • Sağlam, Sağlamlaştırılmış bulmaca cevabı Muhkem
 • Uzak, Yabancı Ülkelerle İlgili, Bu Ülkelerden Getirilmiş, Yabancıl bulmaca cevabı Egzotik
 • Nezaket Olarak, Nazik Davranarak bulmaca cevabı Nezaketen
 • Yer, Bulunulan Yer bulmaca cevabı Mekan
 • İç Kapanıklığı, Gönül Üzgünlüğü bulmaca cevabı Hüzün
 • Bir Kimseye, Bir Kuruluşa Karşı Toplu Olarak Alınan Gizli Karar, Gizli Düzen bulmaca cevabı Komplo
 • Donatmaya Yarar Şeyler, Donatı bulmaca cevabı Teçhizat
 • Giyecek, Yorgan Vb.Nin Bazı Yerlerine İlikleyici Veya Süs Olarak Dikilen Kemik, Metal, Sedef Gibi Sert Maddelerden Yapılmış Küçük Tutturmalık bulmaca cevabı Düğme
 • Gelişmek, İri Duruma Gelmek, Büyümek bulmaca cevabı Palazlanmak
 • Yatışmak, Durgun Duruma Gelmek, Durgunlaşmak bulmaca cevabı Sakinleşmek
 • Bir Kelimeden, Bir Sözden, Bir Davranış Veya Olgudan Anlaşılan Şey; Bunların Hatırlattığı Düşünce Veya Nesne, Mana, Fehva bulmaca cevabı Anlam
 • Yatay Bir Düzleme Göre Yer Çekimi Doğrultusunda Bulunan, Eğik Olmayan bulmaca cevabı Dik
 • Burulmuş Erkek Dana bulmaca cevabı Tosun
 • Bir Kimseye Kendini Beğendirmek İçin Alımlı Davranan Kimse bulmaca cevabı Yaraş
 • Erken Olarak bulmaca cevabı Erkence
 • Sesli Duruma Getirmek, Sesli Olmasını Sağlamak bulmaca cevabı Seslendirmek
 • Mesleğini, Sanatını Pratik Yoluyla Öğrenip Uygulayan Kimse bulmaca cevabı Pratisyen
 • Çok Duru bulmaca cevabı Dupduru
 • Bir Kimse Veya Nesnenin Başka Bir Kişi Veya Şey Üzerindeki Gücü, Tesir bulmaca cevabı Etki
 • Dekor Yapma İşi bulmaca cevabı Dekorasyon
 • Halkın Arasında Yaşayan Motiflere, Ögelere Yer Veren, Onlardan Yararlanan (Kültür) “Halka Ait” Kelimesinden Kısaltma bulmaca cevabı Pop
 • Gök Gürültüsü Ve Şimşekle Görülen, Hava İle Yer Arasındaki Elektrik Boşalması bulmaca cevabı Yıldırım
 • Üstüne Öte Beri Koymak İçin Dolaba Veya Bir Dolabın İçine Birbirine Paralel Olarak Tutturulmuş, Genellikle Geniş, Uzun Tahta Veya Metal Levha bulmaca cevabı Raf
 • İçine Çeşitli Şeyler Konulan, Tahtadan, Dört Köşe, Kapaklı Ev Eşyası bulmaca cevabı Sandık

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply