Categories: Bulmaca Cevabı

Göz ucuyla bakış bulmaca cevabı

Göz ucuyla bakış bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Göz ucuyla bakış bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Göz ucuyla bakış nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Göz ucuyla bakış bulmacada cevabı AGİL

Bulmaca kelimeleri

 • Göz ucuyla bakış bulmacada nedir? AGİL
 • Göz ucuyla bakış cevabı bulmacakelimecevabi
 • Bulmaca soruları Göz ucuyla bakış
 • Göz ucuyla bakış bulmaca anlamı AGİL
 • Çengel bulmacada Göz ucuyla bakış

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek bulmaca cevabı rehin
 • Tiksinilecek durumda olan, menfur bulmaca cevabı tiksindirici
 • Millet bulmaca cevabı ulus
 • Ölecek kadar bulmaca cevabı ölesiye
 • Uyarlama bulmaca cevabı adaptasyon
 • Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme bulmaca cevabı rahmet
 • Hoşa gitmeyen bir tutum, davranış veya söz dolayısıyla gücenip görüşmez olmak, ilgiyi kesmek bulmaca cevabı darılmak
 • Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat bulmaca cevabı sözlük
 • Soymak işine konu olmak bulmaca cevabı soyulmak
 • Oturulacak yer veya şey bulmaca cevabı oturak
 • Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik bulmaca cevabı sara
 • Liranın yüzde biri değerinde Türk parası bulmaca cevabı kuruş
 • Ilıca bulmaca cevabı kaplıca
 • Düz, ensiz, yassı bağ, şerit bulmaca cevabı bant
 • Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra bulmaca cevabı dizi
 • Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet bulmaca cevabı direniş
 • Taramak işi yapılmak bulmaca cevabı taranmak
 • Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş bulmaca cevabı süslü
 • Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı bulmaca cevabı mil
 • Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır bulmaca cevabı hiçbir
 • Yaratma yeteneği olan bulmaca cevabı yaratıcı
 • Kovmak işine konu olmak veya kovmak işi yapılmak bulmaca cevabı kovulmak
 • Tanrı diye tanımak, kulluk etmek bulmaca cevabı tapmak
 • Öfke, kızgınlık, hiddet bulmaca cevabı gazap
 • Yalnız, sadece, tek, sırf bulmaca cevabı salt
 • Duygu ve davranışlarını denetleyemeyecek duruma gelmek, öfkelenmek, köpürmek, feveran etmek bulmaca cevabı sinirlenmek
 • Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık bulmaca cevabı devlet
 • Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı bulmaca cevabı takoz
 • Sıkıntısı olan bulmaca cevabı sıkıntılı
 • Boş ve anlamsız sözler söylemek, saçmalamak bulmaca cevabı zırvalamak
 • Kesilecek malzeme veya yapacağı işe göre değişik biçimler alan ve genellikle üçgen biçiminde dişleri olan dar ve uzunca çelik araç bulmaca cevabı testere
 • Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt bulmaca cevabı selektör
 • Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga bulmaca cevabı miğfer
 • Onurunu yitirip yaltaklanmak bulmaca cevabı köpekleşmek

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Recent Posts

Suriyede bir ilçe bulmaca cevabı

Suriyede bir ilçe bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi…

16 saat ago

Gömlek yapımında kullanılan kumaş bulmaca cevabı

Gömlek yapımında kullanılan kumaş bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta…

16 saat ago

çupranın küçüğü bulmaca cevabı

çupranın küçüğü bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca…

16 saat ago

Ti simgeli element bulmaca cevabı

Ti simgeli element bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi…

16 saat ago

Göreceli izafi bulmaca cevabı

Göreceli izafi bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca…

16 saat ago

Müzikli sahne bulmaca cevabı

Müzikli sahne bulmaca cevabıBulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca…

16 saat ago