Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek bulmaca cevabı

0

Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek bulmacada cevabı Sallamak

Bulmaca kelimeleri

 • Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek bulmacada nedir? Sallamak
 • Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek cevabı Sallamak
 • Bulmaca soruları Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek
 • Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek bulmaca anlamı nedir? Sallamak
 • Çengel bulmacada Düzenli Bir Biçimde Ve Hep Aynı Doğrultuda Hareket Ettirmek

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Saydam Bir Yüzey Üzerine Alınmış, Projeksiyonda Kullanılmaya Özgü Pozitif Görüntü, Diyapozitif bulmaca cevabı Slayt
 • Hareket Etmeyen, Kımıldamayan, Sakin bulmaca cevabı Dingin
 • Biri Veya Bir Şey İçin Olumsuz, Aşağılayıcı, Hoş Olmayan Sözler Söylemek bulmaca cevabı Kötülemek
 • Karabibergillerin Örnek Bitkisi Olan, Zeytinsi, Meyvelerin Taneleri Yuvarlak, Yaprakları Kalp Biçiminde, Tırmanıcı Bir Bitki (Piper Nigrum) bulmaca cevabı Karabiber
 • Yükselti bulmaca cevabı Rakım
 • Buyuran, Emreden, Üst bulmaca cevabı Amir
 • Haydut, Eşkıya bulmaca cevabı Şaki
 • Kavrama, Karşılaştırma, Değerlendirme Gibi Yollara Başvurularak, Kişi, Durum Veya Nesnelerin Eleştirici Bir Biçimde Değerlendirilmesi, Hüküm bulmaca cevabı Yargı
 • Ter Çıkarmak, Ter Dökmek bulmaca cevabı Terlemek
 • Askerlik Görevi bulmaca cevabı Silahaltı
 • Kadar, Gibi Bir İşin Sona Erdiği Noktayı Veya Zamanı Anlatır bulmaca cevabı Dek
 • Hukuk İle İlgili, Tüzel bulmaca cevabı Hukuki
 • Kartalgillerden, Küçük Kuş, Fare Vb. İle Beslenen Ve Alıştırılarak Kuş Avında Kullanılan Yırtıcı Bir Kuş (Falco) bulmaca cevabı Doğan
 • Bir Şeyle Uğraşarak Acısını Unutmak, Sıkıntılardan Uzaklaşmak, Teselli Bulmak, Müteselli Olmak bulmaca cevabı Avunmak
 • Sarhoş, Kendinden Geçmiş, Esrik bulmaca cevabı Mest
 • Öperken Veya Bir Şey Yerken Şap Diye Ses Çıkartmak bulmaca cevabı Şapırdatmak
 • Vidaları Döndürüp Yürütmek İçin Başlarındaki Kertiğe Uygulanan, Ucu Yassı Ve Düz Alet bulmaca cevabı Tornavida
 • Bir Şeyin Yapılmasında, Ortaya Konulmasında, Gerçekleştirilmesinde Emeği Geçen Kimse Veya Kuruluş, İmalâtçı bulmaca cevabı Yapımcı
 • Tıpatıp, Aynı, Tamamıyla bulmaca cevabı Tıpkı
 • Genellikle Ev İçinde Giyilen Hafif Ve Türlü Biçimlerde Ayakkabı bulmaca cevabı Terlik
 • Politika İle Uğraşan Kimse, Siyasetçi bulmaca cevabı Politikacı
 • Çok Korkulu, Korku Veren, Dehşete Düşüren, Müthiş bulmaca cevabı Korkunç
 • Birinin Düşündüklerini Veya Uzakta Geçen Bir Olayı Duygusal Hiçbir Bağlantı Olmadan Algılama, Uza Duyum bulmaca cevabı Telepati
 • (Politika, Ekonomi, Kültür Gibi Alanlarda) Belirli Bir Süredeki Etkinlik Dönemi bulmaca cevabı Kampanya
 • İçinde Maden Eritilen Kap bulmaca cevabı Pota
 • Süpermarket İşleten Kimse bulmaca cevabı Süpermarketçi
 • Kendi (Kendim, Kendin…), Bizzat bulmaca cevabı Şahsen
 • Gücüne Güvenerek Başkalarının Hakkını Alan, Müstebit bulmaca cevabı Zorba
 • Doğaüstü Güçleri Olduğuna İnanılan, Hayal Dışı Varlık bulmaca cevabı Peri
 • Ayet Ve Hadislere Dayanarak Yargıya Varan, Karar Veren Din Düşünürü bulmaca cevabı Müçtehit
 • Bir Kişinin Üzerinde Namaz Kılabileceği Büyüklükte, Halı Veya Kumaştan Yaygı, Namazlık bulmaca cevabı Seccade
 • Doğruluğu Sınanmadan Benimsenen, Bir Öğretinin Veya İdeolojinin Temeli Yapılan Sav, Nas bulmaca cevabı Dogma
 • Oyunculara, Rollerinde Unuttukları Sözleri İzleyicilere Duyurmadan Söyleyip Hatırlatan Kimse bulmaca cevabı Suflör
 • Ağaç İşleriyle Uğraşan Ve Ağaçtan Çeşitli Eşya Yapan Usta bulmaca cevabı Marangoz

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply