Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba bulmaca cevabı

0

Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba bulmacada cevabı Kese

Bulmaca kelimeleri

 • Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba bulmacada nedir? Kese
 • Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba cevabı Kese
 • Bulmaca soruları Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba
 • Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba bulmaca anlamı nedir? Kese
 • Çengel bulmacada Cepte Taşınan, İçine Para, Tütün Gibi Şeyler Konulan, Kumaştan Veya Örgüden Küçük Torba

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Bir Hükümdarın Ölümünden Veya Tahttan Çekilmesinden Sonra Tahta Geçmeye Aday Olan Kimse bulmaca cevabı Veliaht
 • Uzaklık Veya Karanlık Sebebiyle Kim Veya Ne Olduğu Seçilemeyen, Belli Belirsiz, Koyu Renkli Biçim bulmaca cevabı Karaltı
 • Dik Yokuş bulmaca cevabı Kaban
 • Bir Şeyin Renklenmesini Sağlamak bulmaca cevabı Renklendirmek
 • Koncu Diz Kapaklarına Kadar Çıkan Bir Çeşit Ayakkabı bulmaca cevabı Çizme
 • Tamlamada Anlamı Belirtilen, Açıklanan Ad, Belirtilen, Mevsuf: Evin Önü. Öğretmenin Kâhyası. Elma Ağacı Gibi bulmaca cevabı Tamlanan
 • Hayvanların Çoğunda, Gövdenin Art Yanında Bulunan, Omurganın Uzantısı Olan Uzun Ve Esnek Organ bulmaca cevabı Kuyruk
 • Sürüldüğü Yüzeyde Koruyucu Katman Yapan Katı Cisimlerle Veya Kuruyan Yağlarla, Bunları Eritme Özelliğindeki Sıvılardan Hazırlanan Gereç bulmaca cevabı Vernik
 • Tuhafiye Satan Kimse bulmaca cevabı Tuhafiyeci
 • Sanatçıların Müzik Eserlerini Bir Topluluğa Çalması Veya Söylemesi bulmaca cevabı Konser
 • İnce Kumaştan Yapılmış, Başı Sıkıca Kavrayan Bir Tür Baş Örtüsü bulmaca cevabı Türban
 • Kalıtım, Soya Çekim, İrs, İrsiyet, Veraset bulmaca cevabı Veraset
 • Siyasî Bir Amaca Ulaşmak İçin Yıldırma Hareketlerini Düzenli Bir Biçimde Kullanma, Tedhişçilik bulmaca cevabı Terorizm
 • Yoğurmak İşi Yapılmak Veya Yoğurmak İşine Konu Olmak bulmaca cevabı Yoğrulmak
 • Dâhiye Yakışır (Biçimde) bulmaca cevabı Dahice
 • İlgi Uyandıran, İlgi Ve Dikkat Çekici Olan, Enteresan, Alâkabahş bulmaca cevabı İlginç
 • Taranmış bulmaca cevabı Taralı
 • Kasaplık Hayvanlarda Karnın İçinde, Bel Kemiğinin İki Yanından Aşağıya Doğru Uzanan Ve Yumuşaklığı Dolayısıyla Beğenilen Et Bölümü bulmaca cevabı Bonfile
 • Tümsek Biçimindeki Yığın bulmaca cevabı Küme
 • Açmak İşi Veya Biçimi bulmaca cevabı Açış
 • Yabanî Olma Durumu bulmaca cevabı Vahşet
 • Hileci bulmaca cevabı Hilebaz
 • Satranç Oyununda Şahı Koruyan Taşlardan Birinin Yerinden Oynatılmaması Durumu bulmaca cevabı Açmaz
 • Bir Şeyi Korumak İçin Kendi Biçimine Göre, Çoğunlukla Yumuşak Bir Nesneden Yapılmış Özel Kap bulmaca cevabı Kılıf
 • Radyo Ve Televizyonda Programları, Haberleri Sunan Kimse bulmaca cevabı Spiker
 • Tadı Güzel, Lezzetli bulmaca cevabı Leziz
 • Yaşı İlerlememiş Olan İhtiyar Karşıtı bulmaca cevabı Genç
 • Giyim Ve Süs Eşyası Satılan Dükkân bulmaca cevabı Butik
 • Bir Yetkinin, Bir Yasanın, Bir Kararın Yürürlüğe Girmesine Karşı Çıkma Hakkı bulmaca cevabı Veto
 • Bir Solukta Çıkarılan Ses Veya Ses Birliği, Seslem bulmaca cevabı Hece
 • Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz Ve Batı Avrupa Kıyılarında Avlanan, 10-12 Cm Boyunda, İnce Uzun Bir Balık (Engraulis Encrasicholus) bulmaca cevabı Hamsi
 • Türlü Amaçlarla Kullanılan, İnsan Yapısı, Taşınabilir, Cansız Varlıkların Bütünü bulmaca cevabı Eşya
 • Eğlendirici, Sevimli, Güldürücü, Hoş bulmaca cevabı Maskara
 • Belli Zamanlarda, Belli Yerlerde Ticarî Mal Sergilemek Amacıyla Açılan Büyük Sergi bulmaca cevabı Fuar

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply