Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı bulmaca cevabı

0

Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı bulmacada cevabı Yarıçap

Bulmaca kelimeleri

 • Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı bulmacada nedir? Yarıçap
 • Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı cevabı Yarıçap
 • Bulmaca soruları Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı
 • Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı bulmaca anlamı nedir? Yarıçap
 • Çengel bulmacada Çemberin Herhangi Bir Noktasıyla Merkezini Birleştiren Doğru Parçası, Çapın Yarısı

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Yapıların Çatılarını Örtmekte Kullanılan, Yan Yana Dizilerek, Suyu Aşağıya Geçirmeden Dışarı Akıtacak Biçimde Yapılmış, Kızıl Toprağın Renginde, Pişmiş Balçık Levha bulmaca cevabı Kiremit
 • Yıkanılacak Yer, Yunak, Isı Dam bulmaca cevabı Hamam
 • Bir Dini, Özellikle Hristiyanlığı Yaymakla Görevli Kimse bulmaca cevabı Misyoner
 • Söz Dinleme, Boyun Eğme, Buyruğa Uymak bulmaca cevabı İtaat
 • Bayağı Kesirlerde Birimin Kaç Eşit Parçaya Bölünmüş Olduğunu Gösteren Sayı, Mahreç; Payda, Payın Altına Yazılarak Yatık Bir Çizgi İle Ondan Ayrılır bulmaca cevabı Payda
 • Kötü, Sevimsiz bulmaca cevabı Madara
 • Radyoda, Televizyonda, Bir Eğlence Yerinde Programı Sunan, Açıklayan (Kimse), Takdimci bulmaca cevabı Sunucu
 • Salgı Oluşturmak, Bu Salgıyı Kana Veya Diğer Organlara Bırakmak bulmaca cevabı Salgılamak
 • Baskın, Sabotaj Gibi Özel Görevler Yapan, Az Sayıda Askerden Kurulu Birlik bulmaca cevabı Komando
 • Ayça, Yeni Ay bulmaca cevabı Hilal
 • Oturulan, Yemek Yenilen, Çalışılan, Yatılan Yerlerin Döşenmesine Yarayan Taşınabilir Eşyalara Verilen Genel Ad, Möble bulmaca cevabı Mobilya
 • İstek, Dilek bulmaca cevabı Murat
 • Kez, Yol, Defa, Sefer bulmaca cevabı Kere
 • Çok Kuru bulmaca cevabı Kupkuru
 • Yaşamaktan Mutlu Olduğunu Davranışlarıyla Belli Eden, Sevinçli, Neşeli bulmaca cevabı Şen
 • Açık, Göze Çarpan, Belirgin bulmaca cevabı Bariz
 • Bir Konuyla İlgili Olarak Gerekli Bilgileri Vermek, İzah Etmek bulmaca cevabı Açıklamak
 • Uyarlanmış bulmaca cevabı Adapte
 • Gök, Gökyüzü, Sema bulmaca cevabı Felek
 • Bazı Hastalıkları Tedavi Etmek Amacıyla Bir Bez Üzerine Yayılıp Vücudun Bazı Yerlerine Konulan, Koyuca Lâpa Veya Özel Biçimde Yapılmış Eczalı Parça bulmaca cevabı Yakı
 • Acıklı, Üzüntü Veren, Dokunaklı, Hüzünlü bulmaca cevabı Hazin
 • Uyarlama bulmaca cevabı Adaptasyon
 • Uyuşturma Özelliği Olan, Uyuşturan (Madde), Narkotik bulmaca cevabı Uyuşturucu
 • Bir Yetkinin, Bir Yasanın, Bir Kararın Yürürlüğe Girmesine Karşı Çıkma Hakkı bulmaca cevabı Veto
 • Kilitli bulmaca cevabı Kitli
 • İleri Gelen, Para Veya Makam Sahibi Kimseler İçin Alay Yollu Söylenir bulmaca cevabı Kodaman
 • Küçük Gemi bulmaca cevabı Bot
 • İstek Veya Emir Kipinde Olan Ve Biri Diğerini Engelleyecek Durumda Bulunan İki Cümleyi Birbirine Bağlar bulmaca cevabı Meğerki
 • Savaşma, Vuruşma, Harp Etme, İki Ordu Arasındaki Çarpışma, Savaş bulmaca cevabı Muharebe
 • Başarmış, Başarılı (Kimse) bulmaca cevabı Muvaffak
 • Bir Şeyin Tellerini Birbirinden Ayırıp Karışıklığını Gidermek bulmaca cevabı Taramak
 • Bir Şeyi Ortalığa Dağıtmak, Dökmek bulmaca cevabı Saçmak
 • Tanınmış, Ünlü bulmaca cevabı Şanlı
 • Pavyon İşleten Kimse bulmaca cevabı Pavyoncu

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply