Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P bulmaca cevabı

0

Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P bulmacada cevabı Fosfor

Bulmaca kelimeleri

 • Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P bulmacada nedir? Fosfor
 • Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P cevabı Fosfor
 • Bulmaca soruları Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P
 • Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P bulmaca anlamı nedir? Fosfor
 • Çengel bulmacada Atom Numarası 15, Atom Ağırlığı 30,97 Olan, Yarı Saydam, Bal Mumu Kıvamında, Karanlıkta Işıldayan Sarımsak Kokulu, 1,83 Yoğunluğunda, Zehirli Bir Element. Kısaltması P

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Camlı Taraça bulmaca cevabı Veranda
 • Bağımsızlık bulmaca cevabı İstiklal
 • Hıyanet, Hainlik bulmaca cevabı İhanet
 • Ebe bulmaca cevabı Kabile
 • Aynı Cinsten Bütün Varlıkların Veya Nesnelerin Temel Özelliklerini Büyük Ölçüde Kendinde Toplayan Örnek bulmaca cevabı Tip
 • Çalan (Kimse), Uğru bulmaca cevabı Hırsız
 • Bir Devletin Egemenliği Altında Bulunan Toprakların Tümü, Diyar, Memleket bulmaca cevabı Ülke
 • Ünü Olan, Ünlü, Tanınmış bulmaca cevabı Şöhretli
 • İyiliksever, Kibar bulmaca cevabı Lütufkar
 • Çok Tatlı Bir Kayısı Çeşidi bulmaca cevabı Şekerpare
 • Faytoncu bulmaca cevabı Paytoncu
 • Koyulaşarak Yarı Katı Duruma Gelmiş Sıvı bulmaca cevabı Pıhtı
 • Atom Çekirdeğinde Her Biri (+1) Pozitif Elektrik Yükü Taşıyan Tanecik bulmaca cevabı Proton
 • Yatay Durumda Olan, Eğik Ve Dik Olmayan bulmaca cevabı Düz
 • Saniyenin Altmışta Biri bulmaca cevabı Salise
 • Bir Kimsenin Başından Geçen Veya İçine Atılmış Olduğu Heyecanlı Olay, Macera, Sergüzeşt, Avantür bulmaca cevabı Serüven
 • El İle Dokunarak İncelemek bulmaca cevabı Yoklamak
 • Tıpla İlgili Olarak, Tıbba Göre bulmaca cevabı Tıbben
 • Sertçe Çevirmek, Kıvırmak bulmaca cevabı Bükmek
 • Talihi İyi Olan, Bahtı Açık Olan, Bahtlı, Şanslı bulmaca cevabı Talihli
 • Gelişmek, İri Duruma Gelmek, Büyümek bulmaca cevabı Palazlanmak
 • Bir İş İçin Harcanan Paranın Bütünü, Masraf bulmaca cevabı Gider
 • Bir Nesne, Organ Vb.Nin Genel Düzenini Gösteren bulmaca cevabı Şematik
 • Birçok Ortaklığın Pay Senetlerini Elinde Bulundurarak Onları Denetimi Altında Tutan Sermaye Yatırım Ortaklığı, Ana Ortaklık bulmaca cevabı Holding
 • Yalvarma, Yakarma bulmaca cevabı Niyaz
 • Herhangi Bir Kurumun Veya Kuruluşun Tutacağı Yolu Ve Uygulayacağı Hükümleri Sırasıyla Gösteren Maddelerin Hepsi, Nizamname, Statü bulmaca cevabı Tüzük
 • Erkeklerde İdrar Torbasının Altında Bulunan, Siyeğin Başlangıç Bölümünü Çevreleyen Ve Meni Yapımında Görev Alan, İç Salgı Da Salgılayan Bez, Kestanecik bulmaca cevabı Prostat
 • Durağan Bir Nokta Çevresinde Ağırlığının Etkisyile Salınım Yapan Hareketli Katı Cisim, Rakkas, Pandül bulmaca cevabı Sarkaç
 • Bir Birlik Veya Kurumun, Kumandan İle Yardımcı Şube Ve Bölümlerinden Oluşan Kuruluş bulmaca cevabı Karargah
 • Ezgi bulmaca cevabı Melodi
 • Bir Tepe Oluşturacak Biçimde, Üst Üste Koymak bulmaca cevabı Yığmak
 • Musluk Satan Veya Onaran Kimse bulmaca cevabı Muslukçu
 • Her Yanı Kara bulmaca cevabı Kapkara
 • Mikroskopla Görülebilecek Kadar Küçük Olan bulmaca cevabı Mikroskobik

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply