Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus bulmaca cevabı

0

Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus bulmaca cevabı

Bulmaca sözlüğü, bulmacada, çengel bulmacada, kare bulmacada, bulmaca soruları, bilmece soruları, posta gazetesi bulmacaları, posta gazetesi bulmaca çöz sözcük avı, zeki bulmacalarda sorulan Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus bulmaca cevabı aşağıdadır.

Bulmacada Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus nedir?

Çengel Bulmaca, Kare Bulmaca ve posta gazetesi bulmacalarında sorulan Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus bulmacada cevabı Şakadan

Bulmaca kelimeleri

 • Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus bulmacada nedir? Şakadan
 • Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus cevabı Şakadan
 • Bulmaca soruları Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus
 • Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus bulmaca anlamı nedir? Şakadan
 • Çengel bulmacada Şaka Olarak, Şaka Diye, Mahsus

Benzer Bulmaca Cevapları

 • Yasalara Uygun, Kanunî, Legal bulmaca cevabı Yasal
 • Acındıracak, Acı Verecek Nitelikte Olan, Dokunaklı, Koygun bulmaca cevabı Acıklı
 • Yargı bulmaca cevabı Hüküm
 • Bir Yeri Ele Geçirme bulmaca cevabı İşgal
 • Ters, Zıt, Karşıt, Olumsuz, Menfi bulmaca cevabı Aksi
 • Duru Duruma Gelmek bulmaca cevabı Durulmak
 • Bir Günlük Sürenin Yirmi Dörtte Birine Eşit, Altmış Dakikalık Zaman Dilimi, Zaman Parçası bulmaca cevabı Saat
 • Gülgillerden, Dikenli Bir Bitki (Rubus İdaeus) bulmaca cevabı Ahududu
 • Yapı İşlerini Yöneten Teknik Görevli bulmaca cevabı İnşaatçı
 • Kadınları Gizlice Gözetlemek bulmaca cevabı Röntgenlemek
 • İçine Küçücük Resim, Saç Teli Gibi Şeyler Konulan, Boyna Zincirle Asılan, Genellikle Değerli Metalden Yapılmış, Türlü Biçimde Süs Eşyası bulmaca cevabı Madalyon
 • Yarım Kanatlılar Alt Takımına Giren, İnsan Ve Memeli Hayvanların Vücudunda Asalak Olarak Yaşayan Böcek, Kehle (Pediculus) bulmaca cevabı Bit
 • Ruhî Bir Düzensizlik İçine Düşmek bulmaca cevabı Sapıtmak
 • Geçmeye Yarayan Yer, Geçecek Yer bulmaca cevabı Geçit
 • Genellikle Tiyatro Ve Sinemada, Konuşması Olmayan Veya Konuşması Çok Az Olan Rollere Çıkan Kimse bulmaca cevabı Figüran
 • Hüküm Giymiş Olma Durumu bulmaca cevabı Mahkumiyet
 • İnsan Öldüren Kimse, Cani bulmaca cevabı Katil
 • Bağlı Bulunduğu Yerde Gevşek Duruma Gelip Yerinden Oynamak, Kımıldamak bulmaca cevabı Sallanmak
 • Tanrısı Olmayan, Tanrı Tanımayan, Mülhit bulmaca cevabı Tanrısız
 • (Yurt, Baba Ocağı Gibi Çok Sevilen Şeylerden) Ayrılmış Olan, Uzak Kalmış Olan bulmaca cevabı Cüda
 • Güneyle Doğu Arası Yön bulmaca cevabı Güneydoğu
 • Duygularla Düşünceyi Bir Şey Üzerinde Toplama, Uyanıklık bulmaca cevabı Dikkat
 • Bahçe İçinde Yapılmış Süslü Ev, Kasır bulmaca cevabı Köşk
 • Erkeklerde İdrar Torbasının Altında Bulunan, Siyeğin Başlangıç Bölümünü Çevreleyen Ve Meni Yapımında Görev Alan, İç Salgı Da Salgılayan Bez, Kestanecik bulmaca cevabı Prostat
 • Soylu bulmaca cevabı Asil
 • Üzerine İplik, Tel, Şerit Gibi Şeyler Sarılan, Kenarları Çıkıntılı, Ekseni Boyunca Delik Silindir bulmaca cevabı Makara
 • Atmosfer İçinde Oluşan Sıcaklık Değişmeleri, Rüzgâr, Yıldırım, Yağmur, Dolu Gibi Olaylara Verilen Genel Ad bulmaca cevabı Meteor
 • Doğrudan Doğruya Olmayan, Dolayısıyla Olan, Vasıtalı, Bilvasıta bulmaca cevabı Dolaylı
 • Çekinme, Sakınma, Korku bulmaca cevabı Perva
 • Sevgide Üstün Tutulan, Muazzez bulmaca cevabı Aziz
 • Başıboş Hayvan bulmaca cevabı Yont
 • Yerleşme, İskân bulmaca cevabı Yerleşim
 • Değiştirme bulmaca cevabı Tebdil
 • Sendikacılık Yapan Kimse bulmaca cevabı Sendikacı

Daha Fazla Bulmaca soruları ve cevabı

Leave A Reply